Gizlilik Sözleşmesi

Bu SİTE'de sunulan hizmetler DİYALOG BİLGİSAYAR , Diyalog Bilgisayar  Bilgisayar Eğitim Servis Yazılım Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle DİYALOG BİLGİSAYAR  olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi DİYALOG BİLGİSAYAR  olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi DİYALOG BİLGİSAYAR ’a aittir.

DİYALOG BİLGİSAYAR , gerektiği zaman kullanım koşullarını değiştirebilir, güncelleyebilir. Yapılan güncellemeler SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, “kabul” beyanınız aranmaksızın kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

DİYALOG BİLGİSAYAR , bu site de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

ÜYE: DİYALOG BİLGİSAYAR ’dan ürün / hizmet alımı yapmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, DİYALOG BİLGİSAYAR  tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. 18 yaşından gün almış kişiler, gerçek kullanıcı bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilirler. "Üye / kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye / kullanıcı adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

KULLANICI: DİYALOG BİLGİSAYAR  web sitesilerini ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitelerine, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, içeriğene geçiş sağlayan, diğer sayfalara erişmesini sağlayan bağlatılardır. Yazısal, işitsel ver görsel imgeler; SİTE'de veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan ve dışarıdan erişime açık olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsellerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE araçılığla sunulan, ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle DİYALOG BİLGİSAYAR  ile arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kullanıcı adı, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

HİZMET KAPSAMI

DİYALOG BİLGİSAYAR ’un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

DİYALOG BİLGİSAYAR , SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsam ve özelliklerini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde vereceği hizmetlerden faydalanabilmek için kullanıcıların DİYALOG BİLGİSAYAR  tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün sayfa içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.

GENEL HÜKÜMLER

DİYALOG BİLGİSAYAR  SİTE üzerinden, kendi kontrolünde olan / olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu web SİTElerine başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere hizmetlere daha çabuk ve kolay erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişileri desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgiler, herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Verilen linkler ile erişilen / gösterilen siteler hakkında DİYALOG BİLGİSAYAR  sorumlu tutulamaz.

DİYALOG BİLGİSAYAR , SİTE nin içeriği hakkında mevcut olan ve yayınlanan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Güncel kalması için gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler güncel olay ve bilgilerin gerisinde kalabilir.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) hazır program dosyaları, bilgi ve belgelerin, virüs, truva atı, dialer programlarından spam, spyware veya bunlara benzer kötü ve zarar verme amaçlı kullanılan kodlardan korunmamış olabileceğini ve SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip zarar verme amaçlı programların, kodların engellenmesi, kaybolan verinin kurtarılması için gereken tüm yazılım ve donanımın edinilmesi, ve bu yazılım veya doanımın bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programların verdiği zarar ve ve veri kaybından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan DİYALOG BİLGİSAYAR  sorumlu değildir.

DİYALOG BİLGİSAYAR , işbu SİTE ve SİTE uzantısında yayınladığı hizmet, kampanya, ürün vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden ÜYElere biigilendirmeye gerek olmaksızın değiştirme, güncelleme, içeriği yeniden düzenleme, yayından kaldırma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, SİTE'de yayınlanma ile yürürlüğe girerler. SİTE'nin ÜYE tarafından tekrar ziyaret edilmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları ve DİYALOG BİLGİSAYAR ’a ait diğer web siteleri için de geçerlidir.

SİTE'yi kullanan kullanıcılar, sadece hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.

Her KULLANICI ve her ÜYE, DİYALOG BİLGİSAYAR  ve/veya başka bir üçüncü kişilerin hakkına tecavüz teşkil edecek faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DİYALOG BİLGİSAYAR ’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi DİYALOG BİLGİSAYAR ’tur. Bu SİTE'de yer alan markalar, yazılar, resimler, slogan ve diğer materyaller ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa diaynı ve SİTE'nin yayınlanma şekli DİYALOG BİLGİSAYAR ’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. SİTE'deki bilgilerin her tür site dizayn dosyaları, kaynak kodları, veritabanı, diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarlanan sayfa ve resimlerin makale ve metinlerin, görsel, işitsel vesair resimlerin, videoların, dosyaların, katalogların ve paylaşılan listelerin kısmen ya da tamamen kopya edilmesi, değiştirilerek yayınlanması, dağıtımı, satılması yasaktır. DİYALOG BİLGİSAYAR ’un sahip olduğu teliflerin, işlemek, başka alanlarda paylaşmak, dağıtmak veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve DİYALOG BİLGİSAYAR ’un yazılı izni ile mümkündür.

DİYALOG BİLGİSAYAR , kendine ait SİTEler üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen adı, soyadı, elektronik posta adresi, adresi ve telefon numarası vs gibi bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde kayıt edip saklayabilir. DİYALOG BİLGİSAYAR , KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser tipi, kullanığı cihaz ismi, internet servis sağlayıcı ismi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de kampanya duyurularını yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak DİYALOG BİLGİSAYAR  için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya DİYALOG BİLGİSAYAR ’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde DİYALOG BİLGİSAYAR  tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde DİYALOG BİLGİSAYAR ; DİYALOG BİLGİSAYAR  hizmetleri, DİYALOG BİLGİSAYAR  bilgileri, DİYALOG BİLGİSAYAR  telif haklarına tâbi çalışmaları, DİYALOG BİLGİSAYAR  ticari markaları, DİYALOG BİLGİSAYAR  ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DİYALOG BİLGİSAYAR  işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DİYALOG BİLGİSAYAR  açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DİYALOG BİLGİSAYAR ’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. DİYALOG BİLGİSAYAR 'un, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

KABUL ve YÜRÜRLÜLÜK

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", DİYALOG BİLGİSAYAR  tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. DİYALOG BİLGİSAYAR , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et